เตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์7 ก.ค. 2559 12:11โดยcmi1 admin
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกูล)
 อำเภอสันกำแพง เตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล,  โรงเรียนประชารัฐ  และกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ จากศนฐ. วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
Comments