เตรียมรับการประเมิน ITA

โพสต์7 ก.ค. 2559 11:55โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 12:05 ]
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย (10%) เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (
ITA) ตามหนังสือราชการ
ที่ ศธ 04047/ 9364 ลว. 6 กรกฎาคม 2559  
ดังนี้ 

วัน เดือน ปี

โรงเรียน

อำเภอ

13  กรกฎาคม  2559

โรงเรียนบ้านป่าเสร้า

ดอยสะเก็ด

 

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ

14 กรกฎาคม  2559

โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

 

โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

15 กรกฎาคม  2559

โรงเรียนชลประทานผาแตก

25 กรกฎาคม  2559

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่

26 กรกฎาคม  2559

โรงเรียนพุทธิโศภน

27 กรกฎาคม  2559

โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ

 

โรงเรียนท่าศาลา

28 กรกฎาคม  2559

โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

 

โรงเรียนวัดป่าตัน

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċ
cmi1 admin,
7 ก.ค. 2559 12:05
Comments