ประกวด Best Practice DLTV/ DLIT

โพสต์7 ก.ค. 2559 11:05โดยcmi1 admin
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดให้มีการประกวด Best Practice การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ซึ่งจะประเมินผลและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเดือนสิงหาคม 2559
Comments