ประกาศผล การแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:59โดยcmi1 admin
ตามที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 แล้วนั้น
จึงขอแจ้งผลการแข่งขันของนักเรียน ดังนี้
1. ผลการเหรียญรางวัล
2. รายชื่อนักเรียนที่ผ่าน เข้าแข่งขันในรอบสอง ระดับ ประเทศ
ทั้งนี้รายละเอียด สามารถติตามที่โรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน หรือทาง www.obecimso.net