เพิ่มเวลารู้ด้วยหุ่นยนต์

โพสต์7 ก.ค. 2559 10:59โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 11:00 ]
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1  จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ "เพิ่มเวลารู้ด้วยหุ่นยนต์"
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21-22
กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Comments