แบบกรอกคะแนน การอ่านฯ ปีการศึกษา 2559

โพสต์21 ก.พ. 2560 21:10โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 01:17 ]
   โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการกรอกคะแนน การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 - 4 ได้ตามช่องทางด้านล่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ตามชื่อของโรงเรียนเพื่อใช้กรอกคะแนนได้เลย
 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เป็นไฟล์รวมของเขตพื้นที่ เมื่อโรงเรียนดาวน์โหลดไปแล้วให้ตัดรายชื่อของโรงเรียนอื่นออกไป แล้วบันทึกเป็นชื่อไฟล์ของโรงเรียนเอง แล้วจึงบันทึกข้อมูลผลการทดสอบ
 3. โรงเรียนที่ไม่พบไฟล์ ชั้น ป.1 และ 3 ของตนเองสามารถใช้ไฟล์รวมของเขตพื้นที่ ของระดับชั้นนั้นๆ มาเลือกตัดรายชื่อของโรงเรียนอื่นออกไป แล้วบันทึกเป็นชื่อไฟล์ของโรงเรียนเองได้
 4. โรงเรียน รายชื่อ ดังนี้จะแจ้งให้ ดาวน์โหลดไฟล์ในภายหลังอีกครั้งนึง 
     1. โกวิทธำรงเชียงใหม่
     2. จิตราวิทยา
     3. สารสาสน์วิเทศ ล้านนา
     4. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     5. เพื่อชีวิตเชียงใหม่
5. ดาว์โหลดข้อมูล ไปที่
     ป.1 https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGituODZxNW40VFBUbTg?usp=sharing คลิกที่รูป
     ป.2  https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGituR0QxRURoU2pFV0k?usp=sharing คลิกที่รูป
     ป.3  https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGituQWl1MnBxUlB6MUE?usp=sharing คลิกที่รูป
    ป.4 
https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGitubTg1NTV1dHFzb1U?usp=sharing
คลิกที่รูป

     4 โรงเรียนเพิ่มเติม
         https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGituSFlhNzF2TkhUN28?usp=sharing  คลิกที่รูป
    
Comments