ประชาสัมพันธ์

แบบกรอกคะแนน การอ่านฯ ปีการศึกษา 2559

โพสต์21 ก.พ. 2560 21:10โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2560 01:17 ]

   โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟร์อมการกรอกคะแนน การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 - 4 ได้ตามช่องทางด้านล่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ตามชื่อของโรงเรียนเพื่อใช้กรอกคะแนนได้เลย
 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เป็นไฟล์รวมของเขตพื้นที่ เมื่อโรงเรียนดาวน์โหลดไปแล้วให้ตัดรายชื่อของโรงเรียนอื่นออกไป แล้วบันทึกเป็นชื่อไฟล์ของโรงเรียนเอง แล้วจึงบันทึกข้อมูลผลการทดสอบ
 3. โรงเรียนที่ไม่พบไฟล์ ชั้น ป.1 และ 3 ของตนเองสามารถใช้ไฟล์รวมของเขตพื้นที่ ของระดับชั้นนั้นๆ มาเลือกตัดรายชื่อของโรงเรียนอื่นออกไป แล้วบันทึกเป็นชื่อไฟล์ของโรงเรียนเองได้
 4. โรงเรียน รายชื่อ ดังนี้จะแจ้งให้ ดาวน์โหลดไฟล์ในภายหลังอีกครั้งนึง 
     1. โกวิทธำรงเชียงใหม่
     2. จิตราวิทยา
     3. สารสาสน์วิเทศ ล้านนา
     4. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     5. เพื่อชีวิตเชียงใหม่
5. ดาว์โหลดข้อมูล ไปที่
     ป.1 https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGituODZxNW40VFBUbTg?usp=sharing คลิกที่รูป
     ป.2  https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGituR0QxRURoU2pFV0k?usp=sharing คลิกที่รูป
     ป.3  https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGituQWl1MnBxUlB6MUE?usp=sharing คลิกที่รูป
    ป.4 
https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGitubTg1NTV1dHFzb1U?usp=sharing
คลิกที่รูป

     4 โรงเรียนเพิ่มเติม
         https://drive.google.com/drive/folders/0B6BIcavKGituSFlhNzF2TkhUN28?usp=sharing  คลิกที่รูป
    

เสนอรายชื่อกรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย NT

โพสต์20 ก.พ. 2560 05:13โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2560 05:15 ]

ขอแจ้งให้โรงเรียนได้
พิจารณาเสนอรายชื่อครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจข้อสอบแบบอัตนัยในวันที่ 9 มีนาคม 2560 จำนวนโรงเรียนละ 1 - 2 คน หรือตามความเหมาะสม ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแจ้งรายชื่อทางระบบออนไลน์ ที่ https://goo.gl/forms/S7CE27RRrwkkJUFJ3 ขอบคุณครับ

แจ้งรายชื่อ ประชุมการทดสอบฯ 17 ก.พ.60

โพสต์8 ก.พ. 2560 19:35โดยcmi1 admin

โรงเรียนสามารถ แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ที่ https://goo.gl/forms/3ROzHWBZOzaoVnkj2 ครับ

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ NT ระดับสนามสอบ

โพสต์6 ก.พ. 2560 20:55โดยcmi1 admin


1.    โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ ให้แจ้งรายชื่อกรรมการทั้ง 3 ส่วน โดยแจ้งชื่อ

    1) ประธานสนามสอบ จำนวน 1 คน

    2) กรรมการกลาง จำนวน 1 คน

            - กรณีที่สนามสอบมีห้องสอบจำนวนมาก สามารถจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลางเพิ่มเติมในระดับสนามสอบได้

- กรณีที่สนามสอบมีบุคลากรไม่เพียงพอ ประธานสนามสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการกลางได้อีก 1 ตำแหน่ง

    3) กรรมการคุมสอบ จำนวนตามที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนดและระบุโรงเรียนที่ไปคุมสอบตามที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนดเช่นกัน (กำหนดไว้ใน ข้อมูลการทดสอบ NT ระดับโรงเรียน ที่แนบมาด้วยอีก 1 ชุด)

 

2.    โรงเรียนที่ไม่ได้เป็นสนามสอบ ให้แจ้งเฉพาะรายชื่อกรรมการคุมสอบ จำนวนตามที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนดและระบุโรงเรียนที่ไปคุมสอบ

 

          3.  แจ้งชื่อทางระบบออนไลน์ ที่ https://goo.gl/forms/dO5KOOTJfu9SGt1x2  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเมื่อโรงเรียนแจ้งรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือแจ้งผลทางระบบไลน์กลุ่ม วัดผลเชียงใหม่ 1 เพื่อคณะผู้รวบรวมจะได้เข้าไปตรวจสอบหากเกิดข้อผิดพลาดจะสื่อสารผ่านทางระบบไลน์

ประกาศผล การแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:59โดยcmi1 admin

ตามที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 แล้วนั้น
จึงขอแจ้งผลการแข่งขันของนักเรียน ดังนี้
1. ผลการเหรียญรางวัล
2. รายชื่อนักเรียนที่ผ่าน เข้าแข่งขันในรอบสอง ระดับ ประเทศ
ทั้งนี้รายละเอียด สามารถติตามที่โรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน หรือทาง www.obecimso.net

ประกวด Best Practice DLTV/ DLIT

โพสต์7 ก.ค. 2559 11:05โดยcmi1 admin

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดให้มีการประกวด Best Practice การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ซึ่งจะประเมินผลและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเดือนสิงหาคม 2559

เพิ่มเวลารู้ด้วยหุ่นยนต์

โพสต์7 ก.ค. 2559 10:59โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 11:00 ]

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1  จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ "เพิ่มเวลารู้ด้วยหุ่นยนต์"
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21-22
กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1

1-7 of 7