ประชุมคณะกรรมการประเมิน ITA

โพสต์9 ก.ค. 2559 09:51โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 09:54 ]
8 กรกฎาคม 2559 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริต(ITA) ณ ห้องประชุม
ล้านนา สพป.เชียงใหม เขต 1



                                  ภาพกิจกรรม

8 กรกฎาคม 2559 : ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติของสถานศึกษา ‎(ITA)‎ โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2559


Comments