กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ประชุมคณะกรรมการประเมิน ITA

โพสต์9 ก.ค. 2559 09:51โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 09:54 ]

8 กรกฎาคม 2559 นายชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริต(ITA) ณ ห้องประชุม
ล้านนา สพป.เชียงใหม เขต 1                                  ภาพกิจกรรม

8 กรกฎาคม 2559 : ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติของสถานศึกษา ‎(ITA)‎ โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2559


อบรมฯ การจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์9 ก.ค. 2559 09:23โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 10:25 ]

26 มิถุนายน 2559 รองฯชัยวัตร์ เทพวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯการจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียน
ประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ณ ห้องใบบัว โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณคณะวิทยากร น้องเอ็ม ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 2,
น้องกัลป์ ณ เชียงใหม่ ICT สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และน้องจรัล จันทิพย์
ครูโรงเรียนบ้านป่าขุย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ให้ความรู้แก่ครูโรงเรียนประชารัฐ
ในสังกัด และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

                                                                     ภาพกิจกรรม

รูปภาพจากข้อความ
1-2 of 2