กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

ครูแกนนำวัดและประเมินผล

โพสต์7 ก.ค. 2559 11:23โดยcmi1 admin

ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุม ครูแกนนำ งานวัดผลประเมินผลของโรงแรียน  
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ขอให้คณะครูที่มีรายชื่อดังแนบเข้าร่วมประชุมตามหนังสือแนบ ทั้งนี้ เบิกจ่ายงบประมาณในการไปราชการที่ สพป.ชม. 1

1-1 of 1