ที่ ศธ 04047/ 9292 ลว. 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย

โพสต์9 ก.ค. 2559 10:51โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 10:53 ]
   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำเสนอผลงาน 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย จุดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ขอแจ้งให้ผอ.โรงเรียนชลประทานผาแตก
หรือผู้แทนเข้ารับการประชุมฯ ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว โดยลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมประชุม
ได้ที่
www.uprightschool.net  ดังเอกสารที่แนบ

Comments