ที่ ศธ 04047/ 8910 ลว. 23 มิถุนายน 2559 เรื่องการอบรมฯ การจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์7 ก.ค. 2559 10:39โดยcmi1 admin   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2559 11:15 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จะอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ ด้วยโปรแกรม SMSS ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องใบบัว โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ

Comments